Entree is Gratis, zoals het hoort!

Inderdaad, een gratis event voor Jong en Oud, gewoon omdat het kan.

Informatie over Parkeren

Bij Ahoy kun je parkeren, alsmede rondom het zuiderpark en bij Winkelcentrum Zuidplein

Huisregels

Deze tref je aan bij de ingang van ons event

 

 

Disclaimer

Algemeen
OntmoetRotterdam, verleent u hierbij toegang tot milanrotterdam.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MilanRotterdam en derden zijn aangeleverd. MilanRotterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MilanRotterdam.

Auteursrechten
Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen het openbaar maken van een fragment  of foto op deze website, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via info@milanrotterdam.nl
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen in principe bij MilanRotterdam. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Milan Rotterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.